Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007

Examination of Writings Concealed by Black Pressure Sensitive Adhesive Tape

Στο καινούργιο τευχος του Journal Forensic Sciences (Volume 52 Issue 5 Page 1205-1211, September 2007 ), οι Meenakshi Mahajan & S.P. Arya παρουσιάζουν μια εργασία με τίτλο: "Examination of Writings Concealed by Black Pressure Sensitive Adhesive Tape".

In the new issue of Journal of Forensic Sciences (Volume 52 Issue 5 Page 1212-1213, September 2007 ), Meenakshi Mahajan & S.P. Arya present a paper titled: "Examination of Writings Concealed by Black Pressure Sensitive Adhesive Tape".

Περίληψη/Abstract:
Examination of concealed writing is often a challenge for forensic document examiners. Although the published literature describes many techniques, these are often only successful when the writing has been concealed by pencil, pen, or by spreading inks of different tint or by smearing of the writing with colored fluids. When black pressure sensitive adhesive (PSA) tape is used, these procedures are ineffective. The present report describes the use of a straight chain hydrocarbon to remove the PSA tape and allow a comparison of the concealed writing with that of a suspect. The use of the solvent had no observable effect on either the writing or the substrate. The procedure is rapid and easy to use and is also effective with other colored PSA tapes.


Journal of Forensic Sciences: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1556-4029.2007.00537.x

Δεν υπάρχουν σχόλια: