Δευτέρα 16 Ιουλίου 2007

Journal of the American Society of Questioned Document Examiners/ June 2007

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Journal of the American Society of Questioned Document Examiners (JASQDE), Volume 10, Number 1, June 2007.

Ακολουθούν τα περιεχόμενά του:

The new issue of the Journal of the American Society of Questioned Document Examiners (JASQDE), Volume 10, Number 1, June 2007 has been released.

Here are the contents:

  1. C.R.McClary: Design & Security Features of the Euro
  2. T.A.Tanaka: Voltage & Identation Development
  3. W.D.Mazzella & R.Marquis: Forensic Image Analysis of Laser-Printed Documents
  4. J.L.Streeter, G.P.Kettering & K.B.Zercie: Invisible Ink: A Refresher for Document Examiners
  5. Y-S P. Cheng: A study on the influence of wearing a glove on handwriting by chinese in Hong Kong.

Δεν υπάρχουν σχόλια: