Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007

Τεχνητό ανθρώπινο χέρι/ Robotic Human Hand

Εταιρία ρομποτικής στην Ιαπωνία παρουσίασε το πρωτότυπο ενός τεχνητού ανθρώπινου χεριού το οποίο λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και μπορεί να εκτελεί λεπτές κινήσεις, όπως το να πιάνει ένα στιλό. Η εταιρεία Squse με έδρα το Κιότο, η οποία ειδικεύεται στα ρομπότ και σε συστήματα αυτοματισμού εργοστασίων, παρουσίασε ένα μηχανικό χέρι με πέντε δάχτυλα, βάρους 400 γραμμαρίων, το οποίο κινείται με τεχνητές μυϊκές ίνες που ελέγχονται με την πίεση του αέρα. Πενήντα τέτοια χέρια θα αποσταλούν σε ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες. Η τεχνολογία είναι πολύ πιθανό να αξιοποιηθεί και εμπορικά μέσα στην επόμενη πενταετία.

A japanese robotics company introduced a prototype of a robotic human hand, that operates using condensed air, and that can carry out delicate movements, like holding a pen. Squse company, in Kyoto, which specializes in robots and laboratory automation systems, introduced the mechanical arm with five fingers, weighting 400 gr, that can move with technical muscles controlled by air pressure. 50 such hands will be sent to foreign research institutes and companies. This technology is probably going to be used commercially in the following 5 years.

skai.gr 28/06/2007 http://www.skai.gr/master_story.php?id=52461

Δεν υπάρχουν σχόλια: