Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008

Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη δικαστική εξέταση εγγράφων/The use of the Electrostatic Detection Device (ESDA) in FDE

Στο καινούργιο τευχος της Ποινικής Δικαιοσύνης (ΠοινΔικ 12/2007, ΕΤΟΣ 10ο, σελ. 1449-1454), ο Ν.Καλαντζής παρουσιάζει μελέτη με τίτλο: "Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη δικαστική εξέταση εγγράφων".


In the new issue of the greek journal of Penal Justice/Ποινικής Δικαιοσύνης (ΠοινΔικ 12/2007, ΕΤΟΣ 10ο, σελ. 1449-1454), N.Kalantzis present a paper titled: "The use of the Electrostatic Detection Device (ESDA) in forensic examination of documents".

Περίληψη/Abstract: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται και συνοψίζονται οι αρχές λειτουργίας και οι εφαρμογές της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA), στα πλαίσια της δικαστικής γραφολογίας. Η Ηλεκτροστατική Συσκευή Ανίχνευσης (ESDA) λειτουργεί με μια ηλεκτροστατική διαδικασία, με την οποία το εξεταζόμενο έγγραφο αποκαλύπτει τις διαταραχές που υπάρχουν στη επιφάνειά του. Η απεικόνιση στην οποία καταλήγουμε μπορεί να αποθηκευθεί και να επεξεργασθεί ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για τις συνθήκες συγγραφής του εξεταζόμενου εγγράφου, ενώ η διαδικασία δεν επηρεάζει και δεν αλλοιώνει καθόλου το έγγραφο.
In this publication, the author presents the principles of function and the applications of the electrostatic apparatus of detection in judicial graphology/forensic document examination. This apparatus (ESDA) functions with an electrostatic procedure by which the document examined reveals the disturbances existing in its surface.

Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη: http://www.nb.org/

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 12/2007 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: http://www.nb.org/contents.php?id=823

Δεν υπάρχουν σχόλια: