Τρίτη 6 Μαΐου 2008

Identification of iron-gall inks with near-infrared Raman microspectroscopy


Στο καινούργιο τευχος του Journal of Raman Spectroscopy (May 2008), οι Alana S. Lee, Vincent Otieno-Alego & Dudley C. Creagh παρουσιάζουν μια εργασία με τίτλο: "Ταυτοποίηση μελανιών μεταλλικής ακίδας με near-infrared Raman μικρο-φασματοσκοπία μεταλικής Identification of iron-gall inks with near-infrared Raman microspectroscopy ".

In the new Issue of Journal of Raman Spectroscopy (May 2008), Alana S. Lee, Vincent Otieno-Alego and Dudley C. Creagh present a paper titled: "Identification of iron-gall inks with near-infrared Raman microspectroscopy".

Περίληψη/Abstract: The identification of iron-gall inks on a number of 18th, 19th, and 20th century documents and a 12th century manuscript has been conducted using near-infrared Raman microspectroscopy. These historic iron-gall inks were found to display characteristic Raman bands generally occurring around 1475 cm-1, between 1310 and 1350 cm-1 (variable), 490-640 cm-1 (combined broad band), and 400 cm-1. These bands have promise as analytical spectroscopic markers for in situ non-destructive Raman identification of iron-gall ink on historic collections and were in good agreement with Raman data collected for laboratory-prepared iron-gall ink complexes and inks prepared following traditional iron-gall ink recipes. All historic ink spectra contained a fluorescent background, the degree of which varied between samples.

Article

Δεν υπάρχουν σχόλια: