Κυριακή 25 Μαΐου 2008

NEW TLC VISUALISER από την CAMAG


Κυκλοφόρισε ο καινούργιος TLC VISUALIZER από την CAMAG.

Ένα πολύ καλό εργαλείο για TLC χρωματογραφία.

Τα χαρακτηριστικά του :

Images of highest quality ever in the field

 • Powerful linear response high-res CCD camera
 • Newly designed multi wavelength illumination unit
 • Outstanding CAMAG software features
 • Low noise images for best results in qualitative and quantitative chromatogram evaluation

The visual impression provided by a TLC plate showing all samples and standards side-by-side is one of the most convincing arguments to employ Thin-Layer Chromatography. No other chromatographic technique can directly express the result as a color image and make it available for visual evaluation.

A state-of-the-art documentation system is needed to reproducibly acquire and digitally preserve an impression at different wavelengths.


Key features of TLC VISUALIZER documentation and evaluation system:

 • Ergonomic, state of the art design
 • Enhanced illumination unit: visible/white light, UV254, UV366, visible/white transmitted light.
 • Powerful high-resolution 12 bit CCD digital camera with outstanding linearity:
  12 bit = 4095 linear intensity levels.
 • Easy and intuitive handling with CAMAG software winCATS
 • Fast image transfer rates below 1s
 • Automatic image optimization
 • Spot amplification tool to locate even smallest fractions on a TLC plate
 • Optional Professional Image Enhancement: Automatic background correction to increase image sensitivity
 • Optional Image Comparison Viewer for visual comparison of multiple samples on the same screen
 • Quantitative evaluation of digitized images with optional VideoScan software
 • TLC VISUALIZER and winCATS software compliant with GMP/GLP; IQ/OQ qualification and 21CFR11 are provided.

Δεν υπάρχουν σχόλια: