Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007

Σε λίγες μέρες ξεκινάει το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Γερμανικής G.F.S. στο Salzburg της Αυστρίας.

In a few days the 7th International Congress of the GFS at Salzburg, Austriafrom June 6. - 9., 2007 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: