Δευτέρα 4 Ιουνίου 2007

Ενώνουν το παζλ της Στάζι/ Reassembling Stazi Puzzle

To Fraunhofer Institute κατασκεύασε μια μηχανή που θα συναρμολογήσει κομμάτι κομμάτι 45 εκατ. σκισμένα έγγραφα της Στάζι. Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Φράουνχοφερ έχουν ήδη λάβει πολλές αιτήσεις για την αγορά των λεγόμενων E-Puzzler από τις αρχές πολλών χωρών.

Fraunhofer Institute built a machine to reassemble piece by piece 45 million shreded documents from Stazi. The scientists of Fraunhofer Institute have already received alot of demands for the so-called E-Puzzler machine from many countries.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_196731_13/05/2007_226964
The GUARDIAN: http://www.guardian.co.uk/germany/article/0,,2076185,00.html
Fraunhofer Institute: http://www.fraunhofer.de/fhg/EN/index.jsp

Δεν υπάρχουν σχόλια: